HOTLINE  06-3354428
  • |

MISI
 
Misi Sinar Haemodialysis Sdn. Bhd. adalah untuk menjadi antara pusat hemodialisis yang terkemuka di Malaysia dengan memberi perkhidmatan haemodialysis yang berkualiti tinggi dan selamat menggunakan sumber yang efisien dan efektif.
 
VISI
 
Visi Sinar Haemodialysis Sdn. Bhd. adalah memenuhi keperluan yang semakin meningkat, untuk perkhidmatan haemodialisis yang selamat, cekap dan teliti agar pesakit dapat menikmati tahap kualiti hidup yang tinggi.
 
NILAI-NILAI TERAS
 
  • Cepat, Bertanggungjawab dan Cekap
  • Profesional
  • Kompeten, Beretika dan Berintegriti
  • Mesra Pelanggan
  • Bertolak Ansur, Mesra, Empati dan Mengutamakan Pelanggan