HOTLINE  06-3354428
  • |

PENGURUS KANAN STRATEGIK & KEWANGAN

ENCIK WAN FADHIL

BIODATA

Nama:  Wan Ahmad Fadhil Wan Jaafar

Tarikh Lahir: 19 December 1987

PENDIDIKAN

BSc (Hons) Accounting & Finance, University of Warwick (Warwick Business  School), United Kingdom.

PENGALAMAN

Wan Ahmad Fadhil Wan Jaafar, dilengkapi dengan beberapa kedudukan korporat selama 7 tahun beliau berpengalaman dalam 500 syarikat yang mengawasi strategi pelaburan dan perancangan kewangan & perniagaan. Kepakaran utama beliau ialah dalam pelaburan, analisis kewangan, perancangan perniagaan, dan strategi pembangunan perniagaan.