HOTLINE  06-3354428
  • |

PENGURUS PENTADBIRAN

ENCIK ZAINAL

BIODATA

Nama: Zainal Bin Md Tahir

Tarikh Lahir: 11 September 1956

PENDIDIKAN

Diploma In Business Study, University Technology Mara

PENGALAMAN

30 tahun pengalaman dalam Industri Perbankan. Pertama, bekerja di bawah Bank konvensional (bank Bumiputra Malaysia Berhad). Walau bagaimanapun semasa proses penggabungan pada Oktober 1999, saya ditawarkan kepada Perbankan Islam bersama iaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad. Jawatan terakhir saya ialah Pengurus Cawangan. Pada bulan Mei 2015, saya ditawarkan untuk menikmati Skim Pemisahan Voluntri (VSS). Pada bulan Julai 2018 beliau dijemput untuk bersama Sinar. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang luas di Industri Perbankan beliau dapat berkongsi idea dan pengalaman untuk membangunkan Sinar secara bersungguh-sungguh di seluruh negara.